Lokalizace  místa:

Informace o pozemcích:

Detailnější specifikace v okolí objektů:

Architektonické a výtvarné řešení

Stavební objekty SO 13a a 13b jsou řešeny jako dvojdomek.
Hmoty objektů jsou „poskládány“ z velkých hranolů, větší hmotu tvoří hlavní obytná část každého stavebního objektu, druhou – menší, předstupující – tvoří stavba garáže.
Architektonické řešení poukazuje na jednotné řešení a uspořádání objektů, ale také na jejich rozčlenění – a to jak hmotově (vzájemné posunutí), tak materiálově – bude použita kombinace světlé stěrkové omítky a keramického obkladu v exteriéru.

Dispoziční a provozní řešení

Vnitřní prostory jsou rozčleněny různě – přízemí hlavní obytné části je tvořeno velkým obytným prostorem přímo propojeným prosklenou stěnou s venkovní terasou a zahradou. Obytná část ve 2NP je rozdělena na 3 obytné místnosti. Garáž a technické zázemí je logicky i prostorově odděleno a „vyčleněno“ z objemu objektu v podobě předsazené 1 podlažní části.
Každý objekt je samostatnou funkční jednotkou.

Standardy objektů

 • Vnější obvodové zdi z broušených pálených cihel tl. 380 mm a 240 mm, vnitřní    příčky jsou také z broušených pálených cihel tl. 140 mm a 80 mm
 • Komíny pro připojení krbových kamen, anebo krbů.
 • Jednoramenné dřevěné schodiště z masivního dřeva
 • Stropní konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové panely tl. 250 mm nad 1.NP a 200 mm nad 2.NP
 • Tepelná izolace obvodových stěn hlavního objektu (obytná část) bude provedena z polystyrenových fasádních desek tl. 150 mm jako součástí dodávky fasádního zateplovacího systému (např. BAUMIT).
 • V konstrukcích plochých střech nad hlavní (obytnou) částí bude tepelná izolace provedena z desek z polystyrenu o celkové tloušťce 300 mm (ve dvou vrstvách 150 a 150 mm), v pásu podél společné atiky dvojdomů.
 • V podlaze 1.NP bude položena izolace z EPS STABIL 100 S 150 mm.
 • V podlaze 2.NP bude vložena izolace z EPS STABIL 100 S 20 mm.
 • Hydroizolace střechy bude z asfaltových modifikovaných pásů ve dvou vrstvách
 • Okna a prosklené stěny v obvodovém plášti budou ze šesti komorových plastových systémových okenních profilů se systémem dvojího těsnění.
 • Součinitel prostupu tepla oken UW = 1,20 W.m-2.K-1 nebo menší.
 • Součinitel prostupu tepla dvojskla UG = 1,1 W m-2 K-1
 • Součinitel prostupu tepla trojskla UG = 0,7 W m-2 K-1
 • Garážová sekční dálkově ovládaná vrata např. TRIDO
 • Venkovní zastínění řeší předokenní rolety s ALU přiznanou schránkou s ALU lamelami a elektrickým rádiovým ovládáním v 2.NP (ložnice a dětské pokoje).V 1.NP (obývacím pokoji) je příprava pro dodatečné osazení předokenní rolety, nebo žaluzie.
 • Podlahové vytápění v celém domě, je navrženo z prvků REHAU
 • Kondenzační plynový kotel o výkonu min. 19 kW např. BAXINUVOLA PLATINUM+24, výroba teplé vody je zajištěna integrovaným zásobníkovým ohřívačem teplé vody o objem 45l
 • Klimatizace objektu je zajištěna venkovním tepelným čerpadlem (možné topení i chlazení) a třemi vnitřními jednotkami v 2.NP (ložnice a dětské pokoje)
 • Objekt bude vybaven centrálním vysavačem např. Hayden Super Vac 60 s hybridním filtračním systémem, příslušenstvím a třemi zásuvkami, z toho dvě v 1.NP a jednou v 2.NP.
 • Silnoproudé rozvody a osvětlení – (zásuvky, vypínače v systému od ABB, svítidla v LED provedení)
 • V hlavním objektovém rozvaděči, umístěném v 1.NP (Garáž) je provedena příprava (elektro chránička o Ø 50mm) pro možnost vedení kabeláže pro FVE. Příprava končí pod stropem v 2.NP (ložnice).
 • Slaboproudé rozvody – v každém RD bude instalován datový rozvaděč. Univerzální kabelážní systém bude realizován datovou kabeláži kategorie 5e, UTP. V každém objektu dále bude instalován domácí videotelefon a společná televizní anténa.
 • Obklady a dlažby ( např. RAKO); před dokončením jsou možné klientské změny
 • Sanitární doplňky jsou ve standardu např. CONCEPT
 • Vnitřní dveře a zárubně (polodrážkové např. SAPELI); před dokončením jsou možné klientské změny
 • U vstupu na zahradu bude provedena zpevněná plocha z betonové dlažby  – terasa
 • Vnitřní omítky budou vysoké kvality, sádrové, přebrušované, s vloženými podomítkovými ocelovými výztuhami nároží a hran.
 • Na fasádách řešených objektů budou provedeny dvě finální vrstvy vnějšího povrchu: ve všech případech bude použit kontaktní zateplovací systém. V první variantě (bez obkladů) bude pohledová vrstva ze silikátové tenkovrstvé omítky (odstín béžová).
 • Ve druhém případě bude na stěrku nalepen obklad z keramických pásků (KLINKER), které prokazují max. 6% nasákavost. Keramické pásky budou hladké, matné, stejnoměrně probarvené, odstín cihlová.
 • Hrubou podlahu bude tvořit anhydrit tl. 50mm (někde bude použit Cemflow)